Điện Biên: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH TW Đảng khóa X

Thứ Ba, 19/06/2018, 17:07 [GMT+7]
Điện Biên TV - Chiều 19/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 
Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lâm Văn Năm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
s
Quang cảnh hội nghị

Tính đến 31/3/2018, Đảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc, với 649 tổ chức cơ sở đảng, có trên 36.932 đảng viên (nữ 11.639 đảng viên, dân tộc 18.931 đảng viên, khối nông thôn 24.965 đảng viên). Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng, tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên" của cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên được nâng lên; các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, củng cố quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, cán bộ và đảng viên với nhân dân.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ cơ sở chuyển biến rõ nét.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên được tập trung chỉ đạo, nhất là đối với tổ chức cơ sở đảng yếu kém, nơi còn nhiều khó khăn, địa bàn trọng yếu, vùng cao, vùng biên giới; thu hẹp đáng kể số thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ; số đảng viên mới kết nạp là đoàn viên thanh niên, nữ, người dân tộc thiểu số được quan tâm.

Sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở nhiều nơi có chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng; công tác tự phê bình và phê bình được phát huy, chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết, chương trình hành động, quy chế làm việc của cấp ủy, phân công nhiệm vụ đối với cấp ủy viên và đảng viên; công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm sát thực hơn; quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cả nơi công tác và cư trú được tăng cường. Tính đến đầu năm 2008 trên địa bàn tỉnh có 134/1459 thôn, bản chưa có đảng viên, chiếm 9,18%; đến nay đã "xóa" được 113 thôn, bản chưa có đảng viên, giảm còn 21/1813 thôn, bản, tỷ lệ thôn, bản chưa có đảng viên chiếm 1,15%.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở đạt được những kết quả tích cực, trình độ cán bộ, công chức cấp ủy viên, cán bộ chuyên trách ở cơ sở nâng lên rõ rệt, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ tham gia cấp ủy ở các tổ chức đảng ở cơ sở từng bước nâng cao về chất lượng, giữ vai trò nòng cốt trong lãnh đạo, cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy các cấp đi vào cuộc sống. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 22-NQ/TW, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tăng cả về số lượng và chất lượng đến năm 2017, số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn là 2.840 người, tăng 1.227 người, tăng 76% so với năm 2008.

Việc đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng được thực hiện theo đúng hưỡng dẫn của Trung ương. Hàng năm, tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh trung bình đạt 62,98%, tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ 30,21%, hoàn thành nhiệm vụ 5,9%, tổ chức cơ sở đảng yếu kém là 0,94%. Công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát được coi trọng, đã quan tâm chỉ đạo, kiểm tra góp phần phòng ngừa, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, sa sút về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, ngăn chặn tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.....

 

 

Tử Long

 

.