Thông cáo báo chí

Kết quả kỳ họp thứ 36 UBKT Tỉnh ủy Khóa XIII, Nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Sáu, 02/08/2019, 13:34 [GMT+7]

Điện Biên TV - Từ ngày 22 đến 23-7-2019, UBKT Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức kỳ họp thứ 36, đồng chí Lò Văn Phương - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp UBKT Tỉnh ủy đã xem xét kết luận một số nội dung liên quan đến tập thể và cá nhân vi phạm các quy định của Đảng

1
Thông cáo báo chí Kết quả kỳ họp thứ 36 UBKT Tỉnh ủy Khóa XIII, Nhiệm kỳ 2015-2020

 
Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét két luận một sô nội dung sau:

1. Xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ huyện ủy Nậm Pồ và các cá nhân có liên quan về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp thứ 35 của UBKT Tỉnh ủy

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đồng chí Nguyễn Văn Thái, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ.

UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Điện Biên xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ huyện ủy Nậm Pồ; đồng chí Thùng Văn Siêng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư huyện ủy Nậm Pồ; đồng chí Hà Công nghiệp, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường thuộc UBND huyện Nậm Pồ.

2. Xem xét, thi hành kỷ luật một số Đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Mường Nhé và huyện Mường Chà về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp thứ 35 của UBKT Tỉnh ủy

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các đồng chí: Lù Văn Thanh - Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé; Nguyễn Văn Hiệp, ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Mường Nhé; Trần Ngọc Kiên, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Mường Nhé; Trần Quyết Thắng, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Nội vụ thuộc ƯBND huyện Mường Nhé.

UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Điện Biên xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Quang Sáng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện Mường Nhé và đồng chí Từ Bá Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Mường Chà.

3. UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, UBKT - Thanh tra huyện Điện Biên và huyện Tủa Chùa; Kiểm tra Tài chính Đảng đối với Ban thường vụ Huyện ủy Điện Biên và huyện Tủa Chùa.

Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân rút kinh nghiệm, sớm có biên pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

 

 

BT/DIENBIENTV.VN

.