7263
Chính trị
Chính trị
/tin-tuc-su-kien/chinh-tri/
chinh-tri
7261
902
7261
Tin tức - Sự kiện
tin-tuc-su-kien
/tin-tuc-su-kien/
BaoGiaLai
.
Điện Biên TV - "Hoạt động tín dụng chính sách đã đóng góp một phần quan trọng vào thành quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên. Vốn tín dụng đã kịp thời hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu của người dân ổn định đời sống sinh hoạt.."
.
.
.
.
.