7263
Chính trị
Chính trị
/tin-tuc-su-kien/chinh-tri/
chinh-tri
7261
902
7261
Tin tức - Sự kiện
tin-tuc-su-kien
/tin-tuc-su-kien/
BaoGiaLai
.
Điện Biên TV - Với chủ đề "Đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân", chiều 25/9, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
.
.
.
.
.