7263
Chính trị
Chính trị
/tin-tuc-su-kien/chinh-tri/
chinh-tri
7261
902
7261
Tin tức - Sự kiện
tin-tuc-su-kien
/tin-tuc-su-kien/
BaoGiaLai
.
Điện Biên TV - Thực hiện Nghị quyết Chuyên đề số 04-NQ/TU ngày 23-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở (Nghị quyết 04-NQ/TU), thời gian qua, huyện Nậm Pồ đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xóa bản "trắng" đảng viên.
.
.
.
.
.