Làm tốt việc tư vấn, hỗ trợ và phát triển thành viên

Thứ Tư, 31/07/2019, 13:38 [GMT+7]

Điện Biên TV - Đó là chỉ đạo của đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ 2 (khóa IV) diễn ra vào sáng 31/7.

d
Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo báo cáo, tính đến hết tháng 6/2019, trên địa bàn tỉnh có 417 tổ hợp tác (tăng 2,2% so với năm 2018) với tổng số 3.681 thành viên tham gia; trong đó đã thành lập mới được 9 tổ hợp tác.

Các tổ hợp tác hoạt động trên các lĩnh vực gồm: Nông, lâm, thủy sản 373 tổ; phi nông nghiệp 44 tổ. Hầu hết các tổ hợp tác được thành lập nhằm hỗ trợ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, kỹ thuật trong sản xuất.

Cũng đến hết tháng 6, trên địa bàn tỉnh có 208 hợp tác xã (HTX) (tăng 6,1% so với cuối năm 2018) với 11.890 thành viên, tổng số vốn điều lệ trên 464 tỷ đồng, cụ thể: Số HTX đang hoạt động là 153 HTX; số HTX ngừng hoạt động là 55 HTX; số HTX đã chuyển đổi, đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012 là 38 HTX, số HTX chưa tiến hành chuyển đổi đăng ký lại là 3 HTX.

Trong tổng số 153 HTX đang hoạt động, doanh thu bình quân của một HTX ước đạt 821 triệu đồng, thu nhập bình quân của thành viên và người lao động thường xuyên ước đạt 3,2 triệu đồng/người/tháng.

f
Quang cảnh hội nghị

Hội nghị cũng thông qua các Quyết định của UBND tỉnh về: Phê chuẩn kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; Phê duyệt Điều lệ Liên minh HTX tỉnh; Kiện toàn Ban chỉ đạo kinh tế tập thể; Kiện toàn Ban quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Theo đó, đồng chí Phí Văn Dương được phân công làm Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ của Liên minh HTX trong những tháng cuối năm 2019 gồm: Tiếp tục tăng cường phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cơ chế chính sách của Nhà nước và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, trọng tâm là Luật HTX năm 2012; làm tốt việc tư vấn, hỗ trợ và phát triển thành viên của Liên minh; đồng thời chú trọng xây dựng các mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị, HTX điển hình tiên tiến, đặc biệt là các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Nhân dịp này, Liên minh HTX Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển HTX " cho 2 cá nhân đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển HTX./.

 

 

Diệp Xuân/DIENBIENTV.VN
 

.