Lượng khách đến Điện Biên 6 tháng đầu năm 2020 giảm mạnh do dịch bệnh

Điện Biên TV – Dịch bệnh Covid-19 xảy ra vào đúng thời gian cao điểm mùa du lịch của Điện Biên đã khiến cho hoạt động du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Lượng khách đến Điện Biên 6 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt trên 100 nghìn lượt, giảm 81% so với cùng kỳ, đạt 12,24% kế hoạch.
.
.
.