Bản sắc Văn hóa độc đáo của người Thái

Điện Biên TV - Trong số 19 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên, dân tộc Thái chiếm đa số. Từ xa xưa, đồng bào Thái nơi đây đã dựng bản, lập mường, trải qua bao thăng trầm họ đã xây dựng và gìn giữ cho dân tộc mình một nền văn hóa phong phú, độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc. Đến với Điện Biên, ngoài việc tham quan các điểm di tích lịch sử, du khách còn có thể khám phá những bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Thái nơi đây.
.
.
.