.
 • Khai mạc phiên họp 29 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
  Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV diễn ra từ 10 - 12/12.
  .
 • Mường Ảng nhiều giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí
  Điện Biên TV - Trong quá trình tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, vai trò và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân có ý nghĩa rất quan trọng. Thực tiễn cho thấy, chính Nhân dân đã tích cực trong việc phát hiện tố giác và tố cáo những hành vi tham nhũng, những biểu hiện bất thường và yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xác minh, xem xét xử lý. Tại huyện Mường Ảng, Mặt trận, các ban, ngành cùng với quần chúng nhân dân đã có những cách làm hay, có hiệu quả cụ thể
  .
.
.
.
.
.
.
 • Người Bí thư chi bộ trách nhiệm, gương mẫu
  Điện Biên TV - Hơn 6 năm là Bí thư Chi bộ, đ/c Phùng Văn Tem, bản Hồng Lệnh, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tiên phong gương mẫu trong các phong trào ở cơ sở, làm tốt công tác vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
  .
 • 6 sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong tuần
  Tuần này có nhiều sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ diễn ra.
  .
.
.
.
.
.
.
.