Điện Biên TV - Trên 6,8 tỷ đồng hỗ trợ cho gần 7.400 người dân nghèo, cận nghèo, các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ sau những ngày gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 đã bắt đầu nhận được tiền hỗ trợ trong gói 62 nghìn tỷ của nhà nước
Điện Biên TV - Câu ca Thái hát rằng: "Bản Pom Mỏ him pá cang mướng" có nghĩa là bản Pom Mỏ vừa ở gần rừng, vừa ở giữa mường. Từ mấy chục năm về trước, người dân đã về quần cư dưới chân đồi Pom Mỏ. Cuộc sống của đồng bào nay đã có nhiều đổi thay, đầm ấm, yên vui hơn. Nhiều nét đẹp trong nếp sống sinh hoạt truyền thống vẫn được người dân ở đây gìn giữ lưu truyền.

Ngỡ ngàng vẻ đẹp hoa cỏ lạc bên những hiện vật lịch sử

Điện Biên - Tháng Năm, như để báo hiệu một mùa du lịch mới bắt đầu, Đồi A1 đỏ chói chang bởi sắc hoa phượng vĩ và sắc vàng như rải thảm của hoa cỏ lạc bên những hiện vật di tích lịch sử.
.
.