Điện Biên TV - Đầu tư cho giáo dục để tăng cường nâng cao chất lượng cơ sở vật chất tạo điều kiện đảm bảo môi trường học tập tốt cho con em là nhu cầu cần thiết. Tuy nhiên, thu ra sao và thu như thế nào để không trở thành lạm thu đầu năm học mới đang là vấn đề mà các trường học trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai.
Điện Biên TV – "Cả nước mới có 30 bệnh viện triển khai thanh toán điện tử. Số bệnh nhân thanh toán viện phí không dùng tiền mặt chiếm 35% trên tổng số giao dịch thanh toán viện phí của bệnh viện." đây là số liệu thống kê của Bộ Y tế đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt.
.

Đài Phát thanh & Truyền hình Điện Biên - 40 năm xây dựng và trưởng thành

Điện Biên TV - Tự hào là cơ quan báo chí đa phương tiện, ra đời trên vùng đất lịch sử với chiến thắng vĩ đại "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", Đài PT-TH Điện Biên đã vững vàng với vai trò là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng và diễn đàn của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.
.
.