Tập trung tháo dỡ khó khăn về mặt bằng đường Na Sang - Huổi Mí

Điện Biên TV - Hiện nay các nhà thầu đang tập trung máy móc, thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Na Sang – Huổi Mí với sự giám sát chặt chẽ của chủ đầu tư. Đảm bảo đến cuối tháng 12/2019 hoàn thành 100% nền đường; 80% tường chắn; 60% công trình thoát nước ngang; 100% cấu kiện đúc sẵn thoát nước dọc...nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân của dự án theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
.
.
.