7265
Kinh tế
Kinh tế
/tin-tuc-su-kien/kinh-te/
kinh-te
7261
902
7261
Tin tức - Sự kiện
tin-tuc-su-kien
/tin-tuc-su-kien/
BaoGiaLai
.
Điện Biên TV - Thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng toàn diện, hiện đại và bền vững, thời gian qua, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) luôn được tỉnh Điện Biên chú trọng triển khai thực hiện ở cả 3 lĩnh vực: nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Qua đó, đã giúp người nông dân từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm và thích ứng với biến đổi khí hậu.
.
.
.
.
.