Thực trạng học sinh bỏ học ở Điện Biên Đông

Điện Biên TV - Xuất phát từ những nguyên nhân như: kinh tế gia đình khó khăn, không có người lao động rồi lấy chồng, lấy vợ, rất nhiều học sinh cấp học trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn huyện Điện Biên Đông đã bỏ học giữa chừng.
.
.
.