7269
Giáo dục
Giáo dục
/tin-tuc-su-kien/giao-duc/
giao-duc
7261
902
7261
Tin tức - Sự kiện
tin-tuc-su-kien
/tin-tuc-su-kien/
BaoGiaLai
.
Điện Biên TV - Năm học 2018-2019 đã bắt đầu được gần một tháng, nhiều phụ huynh học sinh vẫn trăn trở, bức xúc khi các khoản đóng góp tự nguyện mà như "bắt buộc" còn nhiều. Tại vùng nông thôn nhưng huyện Điện Biên, thêm một khoản đóng góp là thêm sự vất vả, cực nhọc cho người dân.
.
.
.
.
.