7269
Giáo dục
Giáo dục
/tin-tuc-su-kien/giao-duc/
giao-duc
7261
902
7261
Tin tức - Sự kiện
tin-tuc-su-kien
/tin-tuc-su-kien/
BaoGiaLai
.
Điện Biên TV - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của công tác cán bộ, được tỉnh chú trọng thực hiện, góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, cập nhật kiến thức... cho đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh.
.
.
.
.
.