Từ ngày 28/3, tạm dừng hoạt động phục vụ khách tham quan tại các điểm di tích và bảo tàng

Điện Biên TV - Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống, ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định tạm dừng các hoạt động phục vụ du lịch, khách tham quan tại các điểm di tích và bảo tàng trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 28/3.
.
.
.