Dưới chân đồi Pom Mỏ

Điện Biên TV - Câu ca Thái hát rằng: "Bản Pom Mỏ him pá cang mướng" có nghĩa là bản Pom Mỏ vừa ở gần rừng, vừa ở giữa mường. Từ mấy chục năm về trước, người dân đã về quần cư dưới chân đồi Pom Mỏ. Cuộc sống của đồng bào nay đã có nhiều đổi thay, đầm ấm, yên vui hơn. Nhiều nét đẹp trong nếp sống sinh hoạt truyền thống vẫn được người dân ở đây gìn giữ lưu truyền.
.
.
.