Cả nước mới có 30 bệnh viện triển khai thanh toán điện tử

Điện Biên TV – "Cả nước mới có 30 bệnh viện triển khai thanh toán điện tử. Số bệnh nhân thanh toán viện phí không dùng tiền mặt chiếm 35% trên tổng số giao dịch thanh toán viện phí của bệnh viện." đây là số liệu thống kê của Bộ Y tế đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt.
.
.
.