Nhà tạm ở xã nông thôn mới

Điện Biên TV - Nhà tạm ở xã nông thôn mới không chỉ là thực trạng riêng ở xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, mà còn là thực trạng đang tồn tại ở nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới ở tỉnh ta. Đằng sau câu chuyện nhà tạm còn có câu chuyện về phát triển sản xuất, tăng thu nhập, về giảm nghèo. Thực trạng này đang đặt ra câu hỏi: "Danh hiệu xã nông thôn mới liệu đã thực chất hay chưa và đời sống nhân dân ở các xã nông thôn mới đã có những đổi thay thực sự ?"
.
.
.