Bất cập Dự án san nền, giao thông, thoát nước điểm dân cư Si Văn

Điện Biên TV - Trong khi nhiều hộ dân tộc Cống đang mòn mỏi từng ngày ngóng chờ ổn cư trên vùng đất mới thì Dự án san nền, giao thông, thoát nước điểm dân cư Si Văn, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên lại bộc lộ nhiều bất cập. Không chỉ kéo dài thời gian hoàn thành Dự án mà đang trong quá trình thi công, một số hạng mục như đường giao thông đã bị đứt gãy, hư hỏng...
.
.
.