7264
Xã hội
Xã hội
/tin-tuc-su-kien/xa-hoi/
xa-hoi
7261
902
7261
Tin tức - Sự kiện
tin-tuc-su-kien
/tin-tuc-su-kien/
BaoGiaLai
.
Điện Biên TV - Trong thời gian từ ngày 24-28/9 đoàn cán bộ Cục Khuyến khích nông nghiệp và Hợp tác xã, Bộ Nông nghiệp và lâm nghiệp, nước CHDCND Lào do đồng chí Khăm Bun Nắc Xay Nhan Nôn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên.
.
.
.
.
.