Tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng từ 2015 trở về trước

Điện Biên TV - Bộ Nội vụ chính thức có công văn yêu cầu tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng lao động đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước và trong chỉ tiêu biên chế.
.
.
.