Đội Cơ động phản ứng nhanh sẵn sàng chống dịch Covid

Điện Biên TV - Trước tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công an tỉnh Ðiện Biên đã tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm. Đồng thời để chủ động phòng, chống dịch bệnh, Đội Cơ động phản ứng thuộc Bệnh viện 7/5 Công an tỉnh cũng luôn sẵn sàng thường trực, chủ động xây dựng các phương án để ứng phó khi có dịch bệnh phát sinh, góp phần hướng đến mục tiêu ngăn chặn tối đa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
.
.
.