7264
Xã hội
Xã hội
/tin-tuc-su-kien/xa-hoi/
xa-hoi
7261
902
7261
Tin tức - Sự kiện
tin-tuc-su-kien
/tin-tuc-su-kien/
BaoGiaLai
.
Điện Biện TV - Trong những năm qua, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Để phát huy hơn nữa hiệu quả từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, song song với công tác chi trả huyện Nậm Pồ xác định phải thực hiện tốt công tác, quản lý, hướng dẫn người dân sử dụng tiền chi trả môi trường rừng sao cho hợp lý, đúng quy định.
.
.
.
.
.