7264
Xã hội
Xã hội
/tin-tuc-su-kien/xa-hoi/
xa-hoi
7261
902
7261
Tin tức - Sự kiện
tin-tuc-su-kien
/tin-tuc-su-kien/
BaoGiaLai
.
Điện Biên TV - Thời gian qua, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
.
.
.
.
.