Tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn để phòng chống dịch Covid – 19

Điện Biên TV - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Điện Biên có Văn bản số 806/UBND-KGVX chỉ đạo về việc tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn để phòng chống dịch Covid – 19.
.
.
.