Điện Biên: 86% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế

Thứ Năm, 07/01/2021, 09:53 [GMT+7]

Điện Biên TV - Nhằm từng bước hoàn hiện các cơ sở y tế theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, những năm qua, ngành Y tế Điện Biên đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị hiện đại, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở. Từ đó, từng bước đáp ứng nhiệm vụ khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, góp phần giảm tải cho mạng lưới y tế tuyến trên.

1
Hoàn thiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã góp phần chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngay từ tuyến cơ sở.

Hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh có trên 86% xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

Hàng năm, Sở Y tế đều xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch làm căn cứ cho trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện triển khai lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hệ thống y tế cơ sở được hoàn thiện, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, từng bước thực hiện công bằng trong hưởng thụ chăm sóc y tế cho người dân ở các địa phương.

Các trạm y tế đã thực hiện hiệu quả công tác y tế dự phòng với các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế - dân số, chăm sóc sức khỏe. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu về sức khỏe của nhân dân đã không ngừng được nâng lên.

Với mục tiêu phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã nhằm không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho toàn dân, ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung nguồn lực, từng bước thực hiện các tiêu chí ở những xã chưa đạt chuẩn theo quy định; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động y tế, tạo nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trạm y tế vùng khó khăn…/.
 

 

Đức Trung/DIENBIENTV.VN

 

Xem lịch phát sóng
.