Tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên

Thứ Ba, 11/06/2024, 17:18 [GMT+7]

Điện Biên TV - Năm 2024, một sự kiện quan trọng, ý nghĩa sẽ được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, đó chính là Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ IV. Để chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện này, nhiều hoạt động đã được triển khai kịp thời, sẵn sàng cho ngày hội lớn của đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên.

ff
Tuần Giáo tổ chức thành công Đại hội điểm các dân tộc thiểu số huyện lần thứ IV.

Huyện Tuần Giáo là địa phương được tỉnh lựa chọn tổ chức điểm cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện. Sau thời gian chuẩn bị tích cực, vừa qua, huyện đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tuần Giáo lần thứ IV trong niềm vui, phấn khởi của các dân tộc. Với chủ đề "Nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, hội nhập và phát triển bền vững", đại hội đã tập trung thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2024-2029.

Ông Lường Văn Tói, Đại biểu xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo chia sẻ: “Đối với xã Ta Ma 100% là dân tộc thiểu số, thứ nhất xã đẩy mạnh việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đồng bào dân tộc thiểu số; thứ hai là thực hiện kịp thời, đúng đối tượng các chính sách đối với người dân tộc thiểu số.”

Đối với huyện Điện Biên, dự kiến sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Điện Biên lần thứ IV vào ngày 13/6 tới đây. Để chuẩn bị cho sự kiện này, ngay từ đầu năm, huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị liên quan. Trong đó, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được chú trọng. Đồng thời, các đơn vị cũng tích cực tập luyện chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ đặc sắc phục vụ đại hội. Đến nay, công tác chuẩn bị đã được các đơn vị phụ trách khẩn trương hoàn tất, sẵn sàng cho ngày đại hội diễn ra.

Ông Nguyễn Tiến Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cho biết: “Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo và các tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo để tổ chức triển khai Đại hội dân tộc thiểu số huyện Điện Biên năm 2024. Các cơ quan, đơn vị của huyện cũng tập trung thực hiện các nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là xây dựng các văn kiện đại hội, rà soát các đại biểu tiêu biểu trên địa bàn toàn huyện để tham gia đại hội.”

d
Các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số trước ngày 30/6/2024. (Trong ảnh: Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Nậm Pồ lần thứ III)

Hiện các địa phương trong tỉnh cũng đang chuẩn bị và tổ chức đại hội thành công, thời gian bắt đầu từ tháng 5/2024, hoàn thành xong trước ngày 30/6/2024. Việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện sẽ là cơ sở tiến tới đại hội cấp tỉnh, dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm nay.

Ông Vũ Văn Công, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Điện Biên cho biết: “Ban Dân tộc tỉnh đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, tiếp theo tham mưu cho Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đồng thời thành lập các tiểu ban giúp việc. Ngay sau khi họp Ban chỉ đạo phiên thứ nhất, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho Ban chỉ đạo lựa chọn huyện Tuần Giáo tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Đến nay, huyện Tuần Giáo đã tổ chức thành công đại hội điểm, huyện Nậm Pồ cũng tổ chức thành công và trong tháng 6 này 8 huyện, thị, thành phố sẽ tổ chức xong.”

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ IV năm 2024 sẽ là sự kiện quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, giai đoạn 2019-2024; khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí hành động và tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước…

 

 

Đào Phương - Ngọc Hải/DIENBIENTV.VN
 

.