Khảo sát phục vụ công tác thẩm tra xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính thị xã Mường Lay

Thứ Hai, 10/06/2024, 16:24 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 10/6, đoàn công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do bà Lò Thị Bích, Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND thị xã Mường Lay về việc khảo sát phục vụ công tác thẩm tra việc thực hiện xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Điện Biên.

V
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND thị xã Mường Lay.

Tại buổi làm việc, UBND thị xã Mường Lay đã báo cáo với đoàn công tác kết quả triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thị xã giai đoạn 2023-2025. Theo đó, thực hiện việc xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính thị xã đã triển khai thực hiện các bước đảm bảo tiến độ, nội dung theo quy định, được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Đồng thời, đang triển khai lập hồ sơ đánh giá, phân loại đô thị; phương án quy hoạch chung mở rộng đơn vị hành chính; dự kiến chương trình phát triển đô thị thị xã Mường Lay, giai đoạn 2023-2025 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thị xã Mường Lay và huyện Mường Chà, UBND thị xã cũng gặp một số khó khăn như: Hiện tại, thị xã chưa có Quyết định công nhận là đô thị loại IV, chưa có chương trình phát triển đô thị, quy hoạch chung đô thị, phương án quy hoạch chung mở rộng đơn vị hành chính, trong khi đó để hoàn thành các nội dung này trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo xong trước ngày 15/6/2024 là rất gấp. Vì vậy, UBND thị xã đã đề nghị đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh kiến nghị với cấp có thẩm quyền hỗ trợ thị xã Mường Lay tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nêu trên để thị xã hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời đáp ứng nguyện vọng của cử tri trên địa bàn thị xã.

Trên cơ sở nội dung làm việc và tiếp thu các kiến nghị của thị xã Mường Lay, đoàn công tác sẽ trình báo cáo thẩm tra việc thực hiện xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Điện Biên để HĐND tỉnh xem xét quyết định trong kỳ họp tới.

 

 

CTV Thu Hường/DIENBIENTV.VN
 

.