Điện Biên TV - Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2025, Ðảng bộ huyện Mường Nhé đã xây dựng và ban hành Nghị quyết số 06 về phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện nghị quyết này, cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân đang tập trung thực hiện việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng để đánh thức tiềm năng du lịch nơi cực Tây Tổ quốc.


 

Tiềm năng du lịch nơi cực Tây Tổ quốc
Thứ Năm, 06/06/2024, 10:09 [GMT+7]
.
.
.