Phản biện Dự thảo Nghị quyết Quy định định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Thứ Ba, 02/04/2024, 17:34 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 2/4, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết Quy định định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

g
Hội nghị phản biện Dự thảo Nghị quyết Quy định định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Sở Tài chính đã thông qua những nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị quyết Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Dự thảo nghị quyết gồm 8 Điều với các nội dung về định mức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; một số định mức chi quản lý; so sánh với mức chi theo quy định hiện hành; khả năng cân đối ngân sách của tỉnh và tham khảo mức chi của một số địa phương đã ban hành chính sách; đối với định mức cấp tỉnh, Sở Tài chính dự kiến mức chi tương đương 70% định mức cấp quốc gia quy định tại Thông tư số 03/2023; cấp cơ sở bằng 50% cấp tỉnh. 

Bên cạnh việc nhất trí với nội dung Dự thảo nghị quyết, các đại biểu cũng đã tập trung phản biện, góp ý về các nội dung của quy định, định mức xây dựng dự toán như: Định mức chi của ngân sách Trung ương nên quyết toán tại Trung ương, cấp tỉnh quyết toán tại tỉnh. 

Trên cơ sở các ý kiến phản biện, đại diện Sở Tài chính, đơn vị có dự thảo văn bản được phản biện cũng đã trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến nội dung của Dự thảo nghị quyết.

Kết luận hội nghị phản biện, đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao những ý kiến phản biện của các đại biểu, đồng thời sẽ tổng hợp các ý kiến phản biện chuyển đến đơn vị chủ trì để nghiên cứu, chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện Dự thảo nghị quyết.

 

 

Thuý Hằng - Đức Long/DIENBIENTV.VN
 

.