HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện giao đất giao rừng

Thứ Sáu, 12/04/2024, 17:04 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề, ngày 12/4, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã tiến hành làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; chi trả dịch vụ môi trường rừng, giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Làm việc với đoàn có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

ff
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến phát biểu làm rõ các vấn đề mà đoàn giám sát quan tâm.

Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2019-2023 tại các địa phương, sở, ngành và một số tổ chức, cộng đồng cá nhân nêu rõ: Tổng diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh cần phải thực hiện đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo Kế hoạch 388 và hiện nay là Kế hoạch 2783 của UBND tỉnh đến hết năm 2018 là trên 366.600ha. Theo điều chỉnh tại Công văn số 435 của UBND tỉnh vào ngày 29/1/2024, tổng diện tích đất lâm nghiệp thực hiện đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 là trên 252.700ha. Trong đó, đất lâm nghiệp có rừng là gần 97.000ha, đất lâm nghiệp chưa có rừng là gần 156.000ha.

Đến nay, tổng diện tích đã thực hiện giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp là hơn 93.600ha, đạt 37% kế hoạch. Tổng diện tích đã thực hiện đo đạc thực địa nhưng chưa hoàn thiện các thủ tục liên quan để giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp là trên 159.000ha.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng diện tích rừng được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng là gần 317.000ha; trong đó đã thực hiện chi trả cho hơn 4.800 chủ rừng hơn 985 tỷ đồng. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã từng bước đi vào cuộc sống, tạo lập nguồn tài chính ngoài ngân sách mang tính ổn định, bền vững phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng. Một số cộng đồng dân cư đã trích một phần từ nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng được nhận để hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, đường nội bản và các hoạt động của bản.

F
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa kết luận buổi giám sát.

Tại buổi làm việc, thành viên trong đoàn giám sát cũng yêu cầu Ban chỉ đạo giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tỉnh làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác giao đất giao rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản; cần phải có giải pháp khắc phục để hoàn thành tiến độ giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong tháng 6 tới. Đồng thời, yêu cầu giải trình làm rõ hơn 9 tỷ đồng từ tiền dịch vụ môi trường rừng được điều tiết ra sao? Vì sao các diện tích trong năm 2023 chưa được chi trả dịch vụ môi trường rừng?...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã giải trình làm rõ các vấn đề mà đoàn giám sát yêu cầu.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa yêu cầu cần xác định rõ trách nhiệm của từng cấp trong quá trình thực hiện Kế hoạch 2783 của UBND tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo các địa phương, sở, ngành cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục liên quan để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn.

 

 

Hoàng Út - Văn Hùng/DIENBIENTV.VN
 

.