Thông báo về việc tổ chức Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điên Biên lần thứ 31 năm 2023

Thứ Năm, 20/07/2023, 17:28 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 19/7/2022, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên ra thông báo về việc tổ chức Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điên Biên lần thứ 31 năm 2023. Nội dung cụ thể như sau:

Liên hoan Phát thanh - Truyền hình là hoạt động truyền thống hàng năm do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên chủ trì tổ chức. Đây là dịp để những người làm báo phát thanh, truyền hình gặp gỡ, trao đổi học hỏi, nâng cao nghiệp vụ, chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất để lựa chọn các tác phẩm tham gia dự giải báo chí chất lượng cao toàn quốc.

Để Liên hoan phát thanh, truyền hình tỉnh Điện Biên lần thứ 31 năm 2023 đạt kết quả tốt, Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên thông báo một số quy định để các đơn vị, các phòng chuyên môn Đài PTTH tỉnh chủ động thực hiện, nội dung như sau:

1. Đơn vị dự thi

Là Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các cơ quan, đơn vị có chuyên mục phát trên sóng Đài tỉnh và các phòng thuộc khối nội dung Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên.

2. Thể loại dự thi:

2.1. Truyền hình:

1.1. Phóng sự - thời lượng 10 phút

1.2. Phóng sự ngắn - thời lượng dưới 3 phút

1.3. Phóng sự không sử dụng lời bình - thời lượng dưới 3 phút

1.4. Phỏng vấn - thời lượng dưới 5 phút

2.2. Phát thanh

2.1. Bản tin phát thanh thời lượng 15 phút – Dành cho Trung tâm Văn hóa,
Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

3. Gợi ý về nội dung:

Tác phẩm dự thi cần bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh sâu sắc và sinh động thành tựu các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; các vấn đề thời sự được dư luận quan tâm; tác phẩm thể hiện phong cách mới sáng tạo, hấp
dẫn…

3. Thời gian tổ chức và nhận tác phẩm:
 

3.1. Thời gian tổ chức: Tháng 9/2023 (có thông báo sau)
 

3.2. Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 01/9/2023 đến 10/9/2023 (theo dấu bưu điện)
 

3.3. Nơi tiếp nhận tác phẩm: Phòng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên (Ông Phạm Huy Tuấn – Phó phòng phụ trách phòng Biên tập – Số điện thoại: 0125.3.835.115; 0888.688.109)

4. Số lượng: Mỗi đơn vị gửi dự thi tối đa 01 tác phẩm cho mỗi thể loại

5. Các quy định khác: Các tác phẩm đã tham dự các kỳ liên hoan trước và tác phẩm đạt giải tại các cuộc thi và liên hoan khác không được tham dự liên hoan
này.

Các tác phẩm được in đầy đủ bằng văn bản trên giấy A4 và file tác phẩm hoàn chỉnh (đối với phát thanh gửi bằng MP3, tỉ số nén 128 Kbps, tần số 44100Hz hoặc chuẩn WAV; tác phẩm truyền hình file Ful HD - MPEG chuẩn phát sóng
(1920x1080)

Nhận được Thông báo này đề nghị các đơn vị dự thi khẩn trương chuẩn bị nội dung tham gia đạt kết quả tốt nhất./.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Thượng

.