Tập huấn kỹ năng viết tin, bài trên trang thông tin điện tử

Thứ Hai, 21/11/2022, 10:39 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 21/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn giám sát việc thực hiện Quy định 213 ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị; kỹ năng viết tin, bài trên trang thông tin điện tử của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên.

f

Tại buổi tập huấn, gần 130 đại biểu là Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn; đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam 10 huyện, thị xã, thành phố sẽ được quán triệt nội dung của 2 chuyên đề gồm: Giám sát việc thực hiện Quy định số 213 ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, triển khai các văn bản mới và kỹ năng viết tin, bài trên trang thông tin điện tử của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ những người đang làm công tác mặt trận trên địa bàn tỉnh về kỹ năng viết tin, bài đáp ứng nhu cầu cơ bản đưa thông tin trên trang thông tin điện tử của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và các trang thông tin điện tử của địa phương.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền hoạt động của địa phương, giúp người dân kịp thời nắm bắt, phản ánh thông tin qua trang thông tin điện tử của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên.

 

 

Thuý Hằng - Duy Hải/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.