Điện Biên: Cơ bản sắp xếp, ổn định đời sống cho người dân thuộc Đề án 79

Thứ Năm, 17/12/2020, 23:01 [GMT+7]

Điện Biên TV – Thực hiện Đề án 79, đến nay, tỉnh Điện Biên đã bố trí, sắp xếp, ổn định đời sống cho 11.947 hộ, đạt gần 98% mục tiêu với số nhân khẩu được sắp xếp gần 66.700 người.

1
Một điểm sắp xếp dân cư theo Đề án 79 tại huyện Mường Nhé.

Cùng với đó, tỉnh đã cơ bản bố trí sắp xếp ổn định tại chỗ cho các hộ dân thuộc 172 điểm bản và nhóm dân cư với trên 10.150 hộ, đạt 99% mục tiêu; sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tại các điểm thành lập mới, xen ghép trên 1.790 hộ, đạt gần 93% mục tiêu.

Để người dân trong vùng đề án sớm ổn định đời sống, tỉnh đã triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế đồng thời lồng ghép nguồn lực từ các chương trình khác để hỗ trợ người dân được nhiều hơn; đặc biệt, đã hoàn thành công tác hỗ trợ nhà ở cho 1.754 hộ nghèo trên địa bàn huyện Mường Nhé và huyện Nậm Pồ do Bộ Công an phát động.

Chính vì vậy, đến nay, tình trạng di cư tự do đã cơ bản được kiểm soát, đời sống của người dân từng bước được ổn định./.

 

 

BT/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.