Tủa Chùa Tiếp nhận hơn 180 triệu đồng nguồn viện trợ của tổ chức Tầm nhìn Thế giới

Thứ Ba, 09/04/2019, 13:54 [GMT+7]

Điện Biên TV - UBND tỉnh Điện Biên đã có quyết định số 283/QĐ-UBND về việc tiếp nhận nguồn viện trợ bằng hàng hóa do tổ chức Tầm nhìn Thế giới trao tặng cho trẻ em và cộng đồng nghèo tại huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên

1
Huyện Tủa Chùa Tiếp nhận hơn 180 triệu đồng nguồn viện trợ của tổ chức Tầm nhìn Thế giới trao tặng cho trẻ em và cộng đồng nghèo tại huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên. ảnh KT


Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Hàn Quốc và Hoa Kỳ tài trợ nguồn hàng thông qua tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam, trị giá hơn 8.000 USD tương đương hơn180 triệu đồng, hàng viện trợ bao gồm: 75 chiếc áo khoác, 100 chăn ấm, 24.540 chiếc quần, áo trẻ em mới 100% được phân bổ cho trẻ em và cộng đồng nghèo tại huyện Tủa Chùa.

UBND tỉnh Điện Biên, giao UBND huyện Tủa Chùa chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận, quản lý và sử dụng số hàng viện trợ của tổ chức Tầm nhìn Thế giới  theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và của nhà tài trợ./.

 

 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN

.