Quả còn trong đời sống Văn hóa của đồng bào dân tộc Thái

Thứ Hai, 21/10/2019, 16:46 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tung còn là trò chơi truyền thống của đồng bào Thái Tây Bắc, trò chơi này thường diễn ra trong những ngày hội xuân, trong Xên bản, Xên mường và trong cả những dịp lễ hội lớn quy mô cấp tỉnh, cấp vùng. Chơi tung còn là dịp để trai, gái bản mường tìm hiểu, ước hẹn trao duyên. Chơi còn trong lễ hội bản mường cũng được coi là nghi thức tín ngưỡng của người dân tộc Thái.

.