Điện Biên: Trồng mới trên 500ha mắc ca

Thứ Sáu, 01/07/2022, 09:34 [GMT+7]

Điện Biên TV - Theo thống kê tổng diện tích mắc ca đã trồng trên địa bàn tỉnh đến nay là hơn 3.600 ha, trong đó diện tích trồng mới dự ước đến hết tháng 6/2022 được trên 500ha, mới chỉ đạt 7,5% kế hoạch.

1
Đến hết tháng 6/2022, toàn tỉnh Điện Biên trồng mới trên 500ha mắc ca, chỉ đạt 7,5% kế hoạch.

Số diện tích 500ha trồng mới tập trung tại các huyện: Tuần Giáo, Điện Biên, Mường Nhé và Điện Biên Đông.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được tỉnh Điện Biên xác định là do: Chậm trễ trong công tác đo đạc quy chủ đất đai vùng dự án, công tác chuẩn bị hiện trường, cây giống để tổ chức thực hiện kế hoạch trồng mắc ca, dẫn đến khả năng hoàn thành đảm bảo kế hoạch trồng năm 2022 theo khối lượng đã đăng ký của các nhà đầu tư.

Một nguyên nhân khác các nhà đầu tư chưa quan tâm đến hình thức liên kết, hợp tác với người dân trong vùng dự án để thực hiện dự án theo phương thức liên kết dẫn đến chưa có nhà đầu tư nào xây dựng được nội dung, cơ chế hợp tác, liên kết với người dân để tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện dự án theo phương thức hợp tác, liên kết. Bên cạnh yếu tố khách quan còn liên quan đến vốn của các nhà đầu tư./.

 

 

Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

.