Điện Biên

Nguy cơ "Mất vốn" do chậm giải ngân

Thứ Ba, 08/09/2020, 15:45 [GMT+7]

Điện Biên TV - Năm 2020, là năm cuối thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, chính phủ yêu cầu các nguồn vốn chỉ được giải ngân đến hết ngày 31-12-2020, không được chuyển nguồn sang năm 2021. Việc chậm giải ngân vốn không chỉ ảnh hưởng tiến độ thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn, ảnh hưởng đến quyền lợi thụ hưởng của người dân mà còn dẫn tới nguy cơ “mất vốn” vì Trung ương sẽ thu hồi.

1
Đến tháng 8/2020: Nguồn vốn đầu tư mới giải ngân được hơn 437 tỷ đồng, đạt hơn 48%

Năm 2020, tỉnh Ðiện Biên được phân bổ hơn 1.100 tỷ đồng thực hiện các chương trình MTQG và hơn 64 tỷ đồng vốn kéo dài từ năm 2019 sang. Tuy nhiên, đến nay tiến độ giải ngân vốn chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh còn chậm, nhất là nguồn vốn sự nghiệp.

Cụ thể, tính đến tháng 8/2020: Nguồn vốn đầu tư mới giải ngân được hơn 437 tỷ đồng, đạt hơn 48%; Nguồn vốn kéo dài từ năm 2019 sang năm 2020 đạt hơn 47%. Riêng nguồn vốn sự nghiệp, các huyện giao cho UBND cấp xã làm chủ đầu tư và thông thường phải đến quý IV các đơn vị chủ đầu tư mới bắt đầu công tác giải ngân, thanh toán vốn nên tỷ lệ giải ngân đạt thấp.

Ðến nay, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp mới đạt hơn 19% tổng số vốn. Trong đó vốn sự nghiệp Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới năm 2020 được phân bổ gần 86 tỷ đồng, đến nay mới giải ngân đạt hơn 6%; Chương trình 30a mới giải ngân đạt 30%; Chương trình 135 đạt hơn 27%...

Một số huyện có tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp nông thôn mới rất thấp như: Huyện Ðiện Biên, Mường Ảng, Nậm Pồ, Mường Nhé và Tuần Giáo./.
 

 

Đức Trung/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.