Điện Biên: 100% trường học đều có kết nối internet tốc độ cao và phủ sóng wifi

Thứ Hai, 25/03/2024, 17:54 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 25/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”.

f
Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”.

Sau 2 năm thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã có gần 12.300 máy tính phục vụ cho công tác quản lý, dạy và học tại các nhà trường; số lượng máy chiếu và các thiết bị dạy học cơ bản đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng; 100% các nhà trường đều có kết nối internet tốc độ cao và phủ sóng wifi trong đơn vị để phục vụ nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên và học sinh.

Tổng số học sinh phổ thông đã có thiết bị phục vụ học tập trực tuyến là trên 41.000 em. Tỷ lệ các cơ sở giáo dục có tổ chức triển khai thi, kiểm tra, đánh giá trên phòng máy tính đạt tỷ lệ trên 84%, không tính cấp học mầm non.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng thành công cơ sở dữ liệu về giáo dục đào tạo dùng chung toàn tỉnh, sẵn sàng kết nối liên thông với các phần mềm quản lý của các nhà trường...

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành trong năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục quan tâm hỗ trợ Sở GD&ĐT, các phòng GD&ĐT, các nhà trường trong việc triển khai nền tảng quản lý văn bản và điều hành, cung cấp chứng thứ số; các cơ quan, đơn vị, trường học trong ngành GD&ĐT tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về chuyển đổi số.

 

 

Thuý Hằng - Đức Long/DIENBIENTV.VN
 

.