Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường

Thứ Hai, 22/08/2022, 19:01 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 22/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước về đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội; đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự Hội nghị tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

1
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tóm lược một số nội dung Chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính Phủ ngày 1/6/2022 về việc Tăng cường triển khai xây dựng văn hóa học đường.
Những năm qua, công tác xây dựng văn hóa học đường luôn được Đảng, nhà nước, các cấp, ngành, nhà trường và xã hội quan tâm, đề xuất nhiều giải pháp thực hiện. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực và niềm tin cho xã hội về chất lượng giáo dục, nâng cao dân trí; góp phần đào tạo nên những thế hệ công dân tốt, có phẩm chất, năng lực, đạo đức, văn hóa đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Tuy nhiên, thực tế ở một số địa phương, công tác này còn chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, thường xuyên; việc thực hiện còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu; nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa học đường ở một số nơi còn bất cập, thiếu hấp dẫn...

Các ý kiến tham luận tại hội nghị nhằm đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường như: Xây dựng văn hóa học đường góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; công tác chỉ đạo triển khai của Đoàn, Hội, Đội về các giải pháp phối hợp với ngành Giáo dục trong nhiệm xây dựng văn hóa học đường; định hướng của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phối hợp triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường; xây dựng hệ giá trị văn hóa cần hình thành trong học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị: Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và toàn ngành Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của văn hóa học đường; tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, các văn bản hướng dẫn có liên quan đến văn hóa học đường;

Gắn việc tổ chức văn hóa học đường với đổi mới căn bản giáo dục nói chung, giáo dục phổ thông nói riêng, trong đó, trọng tâm là tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục; phát huy vai trò quan trọng của Nhà trường, nhất là tạo dựng các giá trị văn hóa, chuẩn mực văn hóa, đạo đức học đường; huy động các nguồn lực đầu tư, đặc biệt là sự quan tâm, tham gia của cộng đồng, gia đình và xã hội...

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 08 của Chính phủ về việc Tăng cường triển khai xây dựng văn hóa học đường, đồng chí yêu cầu các địa phương, bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo cần triển khai ngay từ đầu năm học để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

 

 

Phương Dung - Minh Hòa/DIENBIENTV.VN

 

Xem lịch phát sóng
.