UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2024

Thứ Ba, 14/05/2024, 17:10 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 14/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp tháng 4 năm 2024. Dự họp có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

x
Toàn cảnh phiên họp.

Trong chương trình làm việc sáng nay, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào nội dung các tờ trình quan trọng như: Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian tới; Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức học phí từ năm học 2023-2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên…

Đối với Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024. Theo đó, lũy kế giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đến 31/01/2024 là hơn 767 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao. Số vốn ngân sách địa phương năm 2023 hết thời hạn thanh toán chưa giải ngân là hơn 532 tỷ đồng.

Trên cơ sở ý kiến đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô thống nhất trình HĐND tỉnh số vốn không chi hết mà không được phép kéo dài thì chuyển thành kết dư để phân bổ lại đảm bảo theo đúng nguyên tắc, quy định của Luật Đầu tư công. Đồng thời, yêu cầu Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Kế hoạch - Đầu tư phối hợp rà soát, thống nhất lại số liệu về số vốn không được phép kéo dài. Riêng số vốn đề nghị kéo dài, các địa phương, chủ đầu tư cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc xây dựng báo cáo về việc đề xuất kéo dài về thời hạn giải ngân vốn.

d
Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung tại phiên họp.

Với nội dung báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, các đại biểu tập trung làm rõ những vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; đồng thời đưa ra các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn.

Kết luận nội dung này, đồng chí Lê Thành Đô nhấn mạnh: Tỷ lệ giải ngân rất chậm chỉ đạt gần 14%. Nguyên nhân chủ yếu do chủ quan như chưa quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ và đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân; thiếu sự phối hợp giữa chủ đầu tư với các địa phương liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; chưa tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý của các dự án; năng lực đội ngũ cán bộ vẫn còn hạn chế… Do đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các cấp, các ngành cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm tập trung, trực tiếp chỉ đạo; tăng cường giải quyết các vướng mắc trong giải quyết vấn đề giải phóng mặt bằng. Đồng thời, phát huy vai trò của các ban quản lý dự án cấp huyện trong việc đảm bảo chất lượng, khối lượng, nghiệm thu công trình dự án…

Đối với các tờ trình của UBND tỉnh về Quy định mức học phí từ năm học 2023-2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên… hầu hết các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung của các tờ trình. Cho ý kiến về các nội dung tờ trình này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo văn bản hoàn thiện nội dung dự thảo để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua.

Cũng tại phiên họp tháng 4, UBND tỉnh đã gửi phiếu xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh 2 nội dung về: Tờ trình Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; việc ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo…

 

 

Đào Phương - Ngọc Hải/DIENBIENTV.VN
 

.