Điện Biên TV - Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ có 45 điểm di tích thành phần và là một trong 10 di tích quốc gia đặc biệt quan trọng được xếp hạng đầu tiên trong cả nước. Công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các điểm di tích đã và đang được quan tâm nhằm phát triển du lịch lịch sử trở thành điểm nhấn quan trọng trong hành trình tham quan của du khách khi đến Điện Biên. 

Phát triển du lịch lịch sử xứng tầm Điện Biên Phủ
Thứ Năm, 02/05/2024, 17:03 [GMT+7]
.
.
.