Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, 10/05/2024, 19:31 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 10/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến kết hợp trực tiếp với 4.300 điểm cầu trên cả nước về triển khai Nghị quyết 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Dự và chủ trì tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Dự tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

V
Điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị. Theo đó, nghị quyết có mục tiêu tổng quát là phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

Nghị quyết đã đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến.

Hội nghị cũng đã được thông qua báo cáo chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 41 báo cáo chương trình hành động của Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 41.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương đề nghị: Các Tỉnh ủy, Thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương phải đảm bảo tổ chức quán triệt Nghị quyết số 41 tới toàn thể cán bộ, đảng viên; thực hiện đồng bộ các biện pháp phù hợp để phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị quyết đến đông đảo quần chúng Nhân dân; các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Cùng với đó, cần phát huy vai trò của cấp uỷ, tổ chức Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng bộ của xã hội; nhất là Ban Cán sự Đảng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, quy hoạch có liên quan đến phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp.

Đề nghị Ban Kinh tế Trung ương chủ động, tích cực phối với Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện Nghị quyết.

 

 

Văn Phú - Bùi Tiến/DIENBIENTV.VN
 

.