Nhiều nội dung quan trọng được thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp tháng 3, UBND tỉnh Điện Biên

Thứ Ba, 02/04/2024, 17:20 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tiếp tục phiên họp tháng 3 của UBND tỉnh, sáng 2/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến vào các tờ trình quan trọng.

d
Phiên làm việc sáng 2/4.

Tại buổi làm, các đại biểu tập trung thảo luận tham gia ý kiến vào 6 tờ trình. Trong đó, tập trung cho ý kiến nội dung Tờ trình về phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2023-2024; Tờ trình của Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, bầu cử, tuyển chọn, tiếp nhận, quản lý, sử dụng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Tờ trình Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức cấp xã và ngành đào tạo đối với các chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05 ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định về cơ chế quay vòng một phần vẫn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025… Ngoài ra, gửi tài liệu xin ý kiến của các đại biểu tham gia trực tiếp vào 5 dự thảo tờ trình.

F
Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nội dung các tờ trình.

Tại phiên họp, lãnh đạo UBND và các đại biểu cơ bản nhất trí về sự cần thiết của các tờ trình; đồng thời đóng góp ý kiến để sửa đổi một số nội dung tờ trình sao cho phù hợp yêu cầu thực tế của địa phương.

Phát biểu kết luận nội dung các tờ trình, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của đại biểu, đề nghị các sở, ngành hoàn thiện những nội dung cần sửa đổi, bổ sung theo những ý kiến đã tham gia tại phiên họp. Trong đó, đối với Tờ trình về việc bổ sung số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2023-2024, đề nghị Sở Nội vụ phải bám sát vào chỉ tiêu biên chế đã được Trung ương giao, để đảm bảo phân bổ cho các huyện. Ngoài ra, làm rõ định mức, tỷ lệ bình quân giáo viên trên lớp của các cấp học. Đề nghị các huyện đối với các vị trí có nguồn tuyển ưu tiên tuyển trong chỉ tiêu biên chế trước, sau đó mới đến hợp đồng bổ sung.

Đối với tờ trình ban hành Quy định tiêu chuẩn, bầu cử, tuyển chọn, tiếp nhận, quản lý, sử dụng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô đề nghị Sở Nội vụ cần sửa đổi một số nội dung về tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã giúp việc cho Đảng ủy, chính quyền địa phương cấp xã. Đối với ngành nghề đào tạo để tuyển chọn nên để các huyện ban hành quyết định theo đối tượng, vị trí xét tuyển.

Đối với Tờ trình Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức cấp xã và ngành đào tạo đối với các chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô yêu cầu thống nhất lại tên gọi là “Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn ngành nghề đào tạo cán bộ công chức cấp xã và quy chế tuyển dụng công chức cấp xã”. Đồng thời, giao Sở Nội vụ rà soát, hoàn thiện nội dung Tờ trình, chú trọng quy định ngành nghề đào tạo với các chức danh. Ngoài ra, rà soát, sửa đổi định mức kinh tế kỹ thuật đối với một số loại cây trồng tại Quyết định quy định định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng thực hiện các chương trình, dự án phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên, sớm hoàn thiện nội dung tờ trình trình UBND tỉnh ban hành.

 

 

Thu Nga - Anh Tuấn/DIENBIENTV.VN
 

.