Ngày làm việc thứ 2 phiên họp UBND tỉnh tháng 11 (lần 2)

Thứ Bảy, 18/11/2023, 17:44 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần 2), ngày 18/11, dưới sự chủ trì của các đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch  thường trực UBND tỉnh Điện Biên; đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến vào nội dung các báo cáo, tờ trình quan trọng. Dự phiên họp có đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Điện Biên.

1
Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung tại phiên họp.

Trong thời gian làm việc buổi sáng, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào nội dung vào các Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị của HĐND quyết Quy định cụ thể một số nội dung, mức hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh);  Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức chi thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (thay thế Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND  ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

Cho ý kiến về 3 nội dung này, đại biểu cơ bản đồng tình với dự thảo Tờ trình do Sở Tài chính trình. Tuy nhiên, đối với Quy định cụ thể một số nội dung, mức hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, một số đại biểu băn khoăn về mức hỗ trợ không quá 2.000 triệu đồng/mô hình phát triển du lịch cộng đồng là thấp so với tình hình thực tế để thực hiện du lịch cộng đồng. Về mô hình du lịch canh nông (có diện tích tối thiểu 1ha), đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo xây dựng tờ trình có chính sách mở hơn về diện tích tiếp cận, vì nếu để diện tích tối thiểu 1ha, một số hộ dân đủ điều kiện về nguồn lực để làm, thì diện tích sẽ không đủ...

Qua ý kiến thảo luận của đại biểu, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo rà soát lại các mô hình điểm, từ đó xác định rõ mô hình điểm nào của trung ương, mô hình nào địa phương, đồng thời đánh giá từng mô hình. Trước tiên chọn một số mô hình điểm để triển khai, khó khăn vướng mắc ở đâu trình HĐND tỉnh tháo gỡ ở đó; rà soát cơ chế quản lý với chương trình; mức hỗ trợ mô hình điểm. Về dự thảo tờ trình Quy định nội dung, mức chi thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đồng chí đề nghị kiểm tra và bổ sung thêm thông tin của các địa phương vào tờ trình báo cáo về đánh giá về sự cần thiết, kết quả việc thực hiện Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian qua...

1
Đại biểu tham gia ý kiến tại phiên họp.

Trong buổi chiều cùng ngày, các đại biểu thảo luận nội dung của tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên (thay thế Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh). Nhiều đại biểu có ý kiến ở các địa phương mong muốn có những hỗ trợ cho các loại cây đặc thù của địa phương như Chè cây cao Tủa Chùa, các vấn đề về mức trợ giá cho các sản phẩm nông nghiệp… Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, sau khi thảo luận nội dung vẫn còn nhiều ý kiến, cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện chính sách, do đó, UBND tỉnh thống nhất sẽ rút nội dung này ra khỏi các nội dung UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 13 tới đây.

Về tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về chức danh, việc kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên (thay thế Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đối với nội này, các đại biểu và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô đã thống nhất lựa chọn phương án 2 cho số lượng Cán bộ công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên cấp xã để trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp tới.

Cũng tại phiên họp tháng 11, lần 2 UBND tỉnh đã gửi phiếu xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh 4 nội dung: Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2023 nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành năm 2024; Tờ trình của Sở Thông tin và Truyền thông trình Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định địa bàn, địa điểm, danh mục và số lượng, cấu hình kỹ thuật các loại thiết bị để thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Tờ trình của Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định tiêu chỉ đánh giá, xếp loại chính quyền xãphường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên…

 

 

Đào Phương - Chí Công/DIENBIENTV.VN

 

.