Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị tập trung khóa 59 Việt - Lào

Thứ Sáu, 17/11/2023, 16:12 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 17/11, Trường Chính trị tỉnh Điện Biên tổ chức khai giảng lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa 59 Việt - Lào.

1

Tham gia khóa đào tạo lần này có 18 học viên là cán bộ thuộc tỉnh Điện Biên và 15 cán bộ là lưu học viên Lào.

Trong thời gian 6 tháng các học viên sẽ được tiếp thu các nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác Lê Nin - Tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và xây dựng Đảng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội; quản lý hành chính; kỹ năng lãnh tạo, quản lý,vv.

Việc tổ chức khóa đào tạo lớp Trung cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ của tỉnh Điện Biên nói chung, các lưu học viên Lào nói riêng đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, thủy chung của hai nước, hai dân tộc Việt - Lào; đồng thời cũng thể hiện rõ tình đoàn kết hữu nghị và sự hợp tác quốc tế của tỉnh Điện Biên./.

 

 

Văn Phú - Duy Hải/DIENBIENTV.VN

 

.