Huyện Điện Biên Đông đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư

Thứ Tư, 15/11/2023, 18:37 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 15/11, huyện Điện Biên Đông tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang thực hiện các dự án trên địa bàn huyện năm 2023; tìm phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

1
Huyện Điện Biên Đông đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Năm 2023, huyện Điện Biên Đông có 47 dự án đầu tư. Trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 15 dự án; các Chương trình Mục tiêu quốc gia 32 dự án; 22 dự án nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; 10 dự án thu hút đầu tư và 2 dự án do các sở ngành làm chủ đầu tư thực hiện trên địa bàn huyện.

Ngay từ đầu năm, huyện đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đã giao. Tuy nhiên, đến ngày 31/10 kết quả giải ngân vốn các dự án đầu tư công của huyện chưa đạt so với yêu cầu đề ra (vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 đạt hơn 71%; nguồn vốn năm 2023 đạt 45%).

Tại buổi làm việc, doanh nghiệp, nhà đầu tư tập trung trao đổi về những khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Điện Biên Đông như: Sai sót, chồng chéo trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phạm vi thực hiện dự án thuộc phạm vi theo dõi diễn biến rừng; điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng; hỗ trợ nguồn lao động tại chỗ đối với các dự án trồng cây mắc ca. Vướng mắc giải phóng mặt bằng, diện tích đất rừng đối với các dự án do các sở ngành tỉnh làm chủ đầu tư.

Đại diện lãnh đạo huyện Điện Biên Đông đã trao đổi với các doanh nghiệp để cùng đưa ra giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn tích cực phối hợp cùng doanh nghiệp xử lý những khó khăn, vướng mắc và giải quyết các vấn đề theo đúng thẩm quyền, vừa đảm đảm lợi ích của doanh nghiệp và của Nhân dân theo đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo huyện Điện Biên Đông, đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đề nghị huyện cần đối thoại với các doanh nghiệp thường xuyên hơn nữa; tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với hiệp hội cũng như các doanh nghiệp để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cùng sớm giải quyết những vấn đề, đảm bảo điều kiện tốt nhất để thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện.
                                                                           

 

 

Chí Công/DIENBIENTV.VN

 

.