UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2022

Thứ Năm, 26/05/2022, 18:38 [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 26/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2022. Dự phiên họp có đồng chí Lò Văn Phương, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

1
Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp lần này, UBND tỉnh tập trung thảo luận, xem xét cho ý kiến hoàn thiện vào tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Về nội dung này, đa phần các đại biểu nhất trí với nội dung tờ trình; một số ý kiến tham gia cần làm rõ một số nội dung tại Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh.

Thống nhất nội dung này, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết; việc ban hành Nghị quyết phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, trước mắt sẽ triển khai thực hiện theo nội dung của Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, trong quá trình triển khai thực hiện khi có sự thay đổi sẽ thực hiện theo văn bản mới.

Tham gia vào nội dung tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, nhiều đại biểu cho ý kiến cần làm rõ về việc ban hành phân bổ các tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, cấp xã theo Quyết định 320 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo...

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất như nội dung dự thảo tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình, về tỷ lệ hộ nghèo, hộ nghèo cận nghèo cần rà soát điều chỉnh lại, bám sát vào Quyết định số 34 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả thẩm tra hộ nghèo để đưa vào thực hiện tiêu chí cho phù hợp, đảm bảo tính thống nhất.

1
Đại biểu phát biểu tại phiên họp.

Về mức hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo thống nhất mức hỗ trợ làm nhà mới mức 50 triệu đồng/hộ và sửa chữa nhà ở thống nhất tối đa 20 triệu đồng/hộ.

Đối với nội dung Tờ trình về việc Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2022. Căn cứ kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2048, UBND tỉnh đã thực hiện phân bổ chi tiết theo các nguyên tắc, tiêu chí quy định. Tuy nhiên, theo ý kiến thẩm định phương án phân bổ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì đối với các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025 quá hạn, yêu cầu tỉnh Điện Biên trong phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 phải bố trí đủ số vốn còn lại trong kế hoạch trung hạn đã được giao của các dự án và phải hoàn thành dự án trong năm 2022.

Về nội dung này, các đại biểu cho rằng việc điều chỉnh vẫn phải thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên, các đại biểu kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư  tham mưu cho UBND tỉnh nghiên cứu xem xét điều chỉnh nguồn vốn phù hợp với điều kiện thực tế các công trình dự án để các địa phương hoàn thành dự án.

Thống nhất nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh về mặt chủ trương vẫn phải thực hiện đề nghị bố trí ưu tiên nguồn vốn cho giải phóng mặt bằng, việc ứng nguồn vốn phải đảm bảo tối đa đúng theo quy định, đề nghị các đại biểu cần chia sẻ những khó khăn với tỉnh.

Ngoài các nội dung trên, các đại biểu còn tham gia ý kiến về các nội dung tờ trình của Sở Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên Biên và nội dung tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

 

Minh Thư - Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.