Nậm Pồ: Thành lập 121 "Tổ Dân vận cơ sở"

Thứ Sáu, 14/01/2022, 14:56 [GMT+7]

Điện Biên TV - Huyện ủy Nậm Pồ vừa ra Quyết định thành lập 121 “Tổ dân vận cơ sở” tại 121/121 bản.

1
Huyện ủy Nậm Pồ tổ công bố thành lập và triển khai nhiệm vụ cho các "Tổ dân vận cơ sở".

Theo đó, 121 “Tổ Dân vận cơ sở”, hoạt động ở 121/121 bản trên địa bàn huyện, mỗi bản có một tổ, mỗi tổ có 7 người, gồm tổ trưởng, tổ phó và thành viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện, trong đó tổ trưởng là trưởng, phó các cơ quan, phòng ban, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể huyện.

“Tổ Dân vận cơ sở” có nhiệm vụ nắm tình hình, trực tiếp hoặc phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại 121 bản trên địa bàn huyện.

Việc thành lập 121 tổ “Dân vận cơ sở” tại các bản trên địa bàn huyện vừa nhằm tăng cường cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo cấp huyện, xã xuống bản để nắm tình hình, trực tiếp hoặc phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại 121 bản trên địa bàn huyện../.

 

 

CTV Mắn On/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.