Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ Sáu, 14/01/2022, 08:22 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 13/1, tại Hà nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viện BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

1
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Năm 2021 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, với quyết tâm chính trị, tinh thần, trách nhiệm cao, nỗ lực, cố gắng lớn, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; nổi bật là: Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; trong đó đã hoàn thành cơ bản tất cả các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2021.

Tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với mức độ cao hơn, yêu cầu nghiêm khắc hơn.

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết quả tinh giản biên chế của toàn hệ thống chính trị đã đạt và vượt mục tiêu đề ra, khắc phục được tình trạng tăng biên chế trong nhiều nhiệm kỳ.

Một số nội dung mới, khó trong công tác cán bộ đã được toàn ngành nỗ lực tham mưu, hoàn thành góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ. Phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc đã có sự đổi mới, khoa học, sáng tạo. Trong công tác tham mưu luôn chủ động, quyết liệt, khẩn trương, nêu gương, trách nhiệm, cầu thị, lắng nghe tạo được sức lan toả trong toàn Ngành.

Về nhiệm vụ năm 2022, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vừa phòng chống đại dịch COVID-19, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Tăng cường công tác trong và ngoài ngành ngày càng nền nếp, chặt chẽ, hiệu quả; phấn đấu xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương yêu cầu trong thời gian tới ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần làm tốt hơn nữa việc kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế;

Tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể của từng loại hình chi bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng;

Tiếp tục rà soát, kiện toàn, bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kiện toàn đội ngũ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng; mỗi cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cần nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.

 

 

Phạm Hải - Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.