Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại tỉnh Điện Biên

Thứ Tư, 22/12/2021, 16:57 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 22/12, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Điện Biên về kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Làm việc với đoàn có đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

1
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc: Trong năm 2020 - 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai cụ thế hóa bằng các chương trình hành động, nghị quyết, kết luận của cấp ủy thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

Nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức về vai trò, trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng được nâng lên. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 75 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; chỉ đạo 1 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát về phòng, chống tham nhũng đối với 2 tổ chức đảng, 2 cuộc rà soát việc thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ghi nhận những kết quả mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã triển khai trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới tỉnh Điện Biên cần khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc quán triệt, triển khai, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực./.

 

 

Hoàng Út - Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.