Điện Biên

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Nậm Pồ

Thứ Hai, 08/11/2021, 18:43 [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện Chương trình giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, ngày 8/11, đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Nậm Pồ.

1
Đoàn giám sát làm việc với huyện Nậm Pồ.

Hiện nay, huyện Nậm Pồ có 123 người có uy tín là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, việc triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín được huyện đảm bảo theo quy định.

Các chế độ, chính sách như: phụ cấp, cấp phát báo, tạp chí cho người có uy tín được thực hiện thường xuyên. Cùng với đó, các chế độ thăm hỏi, tặng quà cho người có uy tín trong dịp Tết, khi bị ốm đau; khen thưởng, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn được huyện triển khai theo định kỳ.

Cụ thể, từ năm 2018 đến nay, huyện đã thăm hỏi, tặng quà Tết cho 385 lượt người có uy tín trên địa bàn, hỗ trợ 4 lượt người có uy tín bị ốm đau, nằm viện với tổng kinh phí hơn 182 triệu đồng.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: chưa mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chính sách pháp luật cho người có uy tín; chưa tổ chức cho người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm; một số xã chưa phát huy hết vai trò người có uy tín trong việc phòng, chống các tệ nạn xã hội, tuyên truyền đạo trái pháp luật. Đa số người có uy tín là người cao tuổi, sức khỏe yếu nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn...    

Huyện kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung tiêu chí quy định độ tuổi, sức khỏe để lựa chọn người có uy tín thực sự đảm bảo tiêu chí; nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cho người có uy tín; quan tâm bố trí kinh phí để tổ chức cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tham quan, tập huấn cho người có uy tín...

Tại buổi làm việc, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền huyện Nậm Pồ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để người có uy tín phát huy vai trò, tránh nhiệm của mình.

 

 

Đức Bình/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.