Mường Chà sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, 30/07/2021, 15:09 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, huyện Mường Chà đã tập trung triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng đến cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, Ban chỉ đạo 35 huyện Mường Chà đã tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm kích động chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ 35 huyện Mường Chà: Qua quá trình thực hiện đã tạo được sự chuyển biến tích cực và nhận thức ngày càng sâu sắc hơn của các cấp ủy Đảng, các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch.

1
Các lực lượng chức năng huyện Mường Chà thường xuyên bám nắm địa bàn tuyên truyền, phổ biến để nhân dân hiểu rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Với 110 thôn, bản, tổ dân phố thuộc 12 xã, thị trấn và một bộ phận người dân tộc Mông theo Đạo tin lành, địa bàn chia cắt, nhận thức còn hạn chế. Do vậy, công tác nắm, quản lý chặt chẽ địa bàn, đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đã được các lực lượng Công an, Biên phòng thực hiện có hiệu quả với phương châm “Mỗi người dân là một kênh thông tin quan trọng góp phần giữ vững an ninh trật tự”.

Minh chứng trong việc thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị đó chính là tỷ lệ cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt 99,9%.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo 35 các cấp còn làm tốt công tác đấu tranh trên không gian mạng và đã tận dụng ưu thế của mạng xã hội để tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ đó, công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị được tăng cường, vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện rõ nét, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ huyện đã đề ra trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ./.
 

 

 

Anh Thu - Tiến Thành/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.