Tuần Giáo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh

Thứ Năm, 08/04/2021, 07:46 [GMT+7]

Điện Biên TV - Thời gian qua, công tác xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng luôn được Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần giáo chú trọng, quan tâm thường xuyên, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Đảng bộ huyện Tuần Giáo hiện có 58 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 23 đảng bộ, còn lại là chi bộ trực thuộc với gần 4.400 đảng viên. Để xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, từng cấp ủy đảng đã thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tăng cường dân chủ, nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức và cá nhân người đứng đầu từng cấp ủy đảng.

Các cấp ủy xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ lãnh đạo, quyền hạn của tập thể cấp ủy và chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp ủy viên; giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình; định kỳ phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ.

1
Cán bộ, đảng viên huyện Tuần Giáo học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một trong những công việc thường xuyên được Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo lãnh đạo, chỉ đạo sát sao là công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc, nền nếp và có tác dụng tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đaọ quản lý và đảng viên; đánh giá chất lượng tổ chức đảng được tiến hành bài bản, chặt chẽ và ngày càng thực chất hơn.

Bên cạnh đó, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định, tập trung đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề, khắc phục tình trạng sinh hoạt đơn điệu.

Ngoài ra, các chi bộ đã có nhiều giải pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, chi bộ khu dân cư, phố, bản… đã phát huy vai trò của tổ dân vận, ban công tác mặt trận để kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cùng những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường...

1
Lãnh đạo Huyện ủy Tuần Giáo kiểm tra công tác Đảng tại cơ sở.

Đồng chí Quàng Văn Cương, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Tuần Giáo, cho biết: Để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Ban tổ chức Huyện ủy tham mưu một số giải pháp, như: tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, chú trọng giáo dục đạo đức cách mạng tạo sự đồng thuận thống nhất về ý chí, hành động; tiếp tục kiện toàn tổ chức, kiện toàn bộ máy từ huyện xuống cơ sở, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các tiêu chuẩn, tiêu chí theo các quy định hướng dẫn mới của trung ương áp dụng tùy vào tình hình thực tế của địa phương.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh của Huyện ủy Tuần giáo đã giúp cho các tổ chức cơ sở Đảng phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương, xây dựng huyện phát triển toàn diện, bền vững./.
 
                                                                  

 

Phạm Hải - Tiến Dũng/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.