Hôm nay (31/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư

Chủ Nhật, 31/01/2021, 07:56 [GMT+7]

 

1

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư khóa mới.

Theo thông tin từ Trung tâm Báo chí Đại hội XIII, Chủ nhật (31/1), Đại hội nghỉ. Cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Tối ngày 30/1 – ngày làm việc thứ năm của Đại hội, Ban Kiểm phiếu Đại hội đã báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết. Nội dung này đã được Đại hội thông qua ngày 28/1.

Cũng trong ngày 30/1, Đại hội đã thông qua việc điều chỉnh Chương trình làm việc của Đại hội. Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc trong ngày thứ Hai, ngày 1/2/2021.

Trước đó, theo quyết định tại Hội nghị Trung ương 14 khóa XII, Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021. Như vậy, Đại hội sẽ bế mạc sớm hơn 1 ngày so với dự kiến.

Link: https://vtv.vn/chinh-tri/hom-nay-31-1-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-bau-bo-chinh-tri-tong-bi-thu-20210130225429547.htm

 

 

Theo VTV

 

Xem lịch phát sóng
.