Điện Biên: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp thứ 44/63 tỉnh, thành

Thứ Bảy, 05/12/2020, 10:21 [GMT+7]

Điện Biên TV - Để xây dựng Điện Biên năng động và chủ động hội nhập, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các nghị quyết, kế hoạch về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đồng thời, qua công bố bảng xếp hạng chỉ số PCI hàng năm, kịp thời nắm bắt những bất cập trong quản lý, điều hành và có ngay các giải pháp xử lý.

1

Qua đánh giá của VCCI về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019, chỉ số PCI của tỉnh đạt 64,11 điểm, xếp hạng 44/63 tỉnh, thành phố.

Để nâng cao năng lực, cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, Tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc khắc phục hạn chế của các chỉ số giảm điểm gồm: Chi phí gia nhập thị trường, chi phí thời gian, chi phí không chính thức và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Mặt khác, tỉnh tập trung duy trì, cải thiện điểm số của các chỉ số tăng như: Tính minh bạch, tiếp cận đất đai, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung giải quyết những bất cập ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Bên cạnh đó, yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, chấn chỉnh, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, nhất là những người làm tại bộ phận “một cửa” hoặc thường xuyên làm việc, tiếp xúc với doanh nghiệp, người dân.

Tỉnh cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tích cực phối hợp, đồng hành cùng cơ quan nhà nước xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng minh bạch, lành mạnh, công bằng; chủ động phản ánh, cung cấp thông tin về những bất cập, những hành vi gây khó khăn, phiền hà, của cán bộ, công chức các cấp trong thực thi công vụ./.

 

 

Đức Trung/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.