Điện Biên

17 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021

Thứ Ba, 08/12/2020, 18:53 [GMT+7]

Điện Biên TV – Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021, UBND tỉnh Điện Biên đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu và đã được HĐND tỉnh biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIV, diễn ra trong các ngày từ 6-8/12/2020.

Năm 2021, dự báo tình hình kinh tế thế giới, khu vực và cả trong nước vẫn gặp phải nhiều khó khăn, thách thức bởi ảnh hưởng của dịch bệnh, xu hướng bảo hộ thương mại, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia, khu vực tiếp tục diễn ra gay gắt.

Không nằm ngoài tầm ảnh hưởng chung, song riêng với tỉnh Điện Biên còn phải đối mặt với thách thức về chất lượng tăng trưởng kinh tế thấp; tình trạng di dịch cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, buôn bán trái phép chất ma túy; thách thức về huy động nguồn lực, giảm nghèo, tác động và nguy cơ của dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán ngày một gia tăng.

Tuy nhiên, bên cạnh khó khăn thách thức, tỉnh cũng có những thuận lợi, như: quốc phòng – an ninh được giữ vững; các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhất là lĩnh vực dịch vụ có tín hiệu khôi phục ở những tháng cuối năm 2020; các mặt văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt kết quả quan trọng; nhiều dự án lớn dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2021 sẽ là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

1

Bởi vậy, trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2021, tỉnh đã đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu và đã được HĐND tỉnh biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIV, diễn ra trong các ngày từ 6-8/12/2020. Cụ thể:

I. Các chỉ tiêu về kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 7,0%, GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt 36,61 triệu đồng/người/năm.

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông lâm nghiệp, thủy sản 18,41%, giảm 0,34%; Công nghiệp – Xây dựng 19,48%, tăng 0,38%; Dịch vụ 58,09%, tăng 0,45%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp 4,02%, giảm 0,48% so với năm 2020.

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021 phấn đấu đạt 1.320 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 1.280 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2021 khoảng 14.520 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phấn đấu đạt 14.800 tỷ đồng.

- Phấn đấu tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ đạt 98 triệu USD, trong đó xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ đạt 65 triệu USD; Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 33 triệu USD. Phấn đấu đón trên 910 nghìn lượt khách du lịch đến tỉnh, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt trên 1.300 tỷ đồng.

- Tổng sản lượng lương thực phấn đấu đạt 271.280 tấn; phát triển đàn gia súc tăng 3,23% so với năm 2020.

- Giá trị sản xuất công nghiệp phấn đấu đạt 3.100 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2020.

II. Các chỉ tiêu về xã hội

- Phấn đấu trên 93,8% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia.

- Năm 2021 phấn đấu có thêm 02 xã đạt chuẩn và 08 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu), số tiêu chí bình quân đạt 11,84 tiêu chí/xã; nâng tổng số xã trên toàn tỉnh đạt 48 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 23 xã đạt chuẩn và 25 xã cơ bản đạt chuẩn NTM).

- Quy mô dân số năm 2021 là 624,410 nghìn người; mức giảm tỷ lệ sinh 0,5%o; tỷ lệ phát triển dân số 1,78%.

- Đào tạo nghề cho 8.100 lao động, tạo việc làm mới cho 8.800 lao động.

- Giảm tổng số hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 36.374 hộ, tỷ lệ hộ nghèo xuống 26,76% (giảm 3,17% so với năm 2020, trong đó các huyện nghèo giảm xuống còn 38,64%, hộ nghèo giảm xuống còn 33.393 hộ). Tổ chức cai nghiện cho 923 lượt người nghiện ma túy, trong đó cai tại các trung tâm cai nghiện tỉnh, huyện là 393 người, số được điều trị thay thế nghiện bằng thuốc Methadone và Buprenorphine là 3.480 người. Phấn đấu có 57 xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm, ma túy.

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã 91,5%; giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi xuống còn 15,6% và giảm thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) xuống còn 26%; bình quân 12,56 bác sĩ/1 vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên 98,89%.

- Các tiêu chí về giáo dục: Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; phổ cập giáo dục THCS mức độ 2; chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Phấn đấu 122/129 xã, phường đạt chuẩn phổ cập GDTH mức độ 3; 85/129 xã đạt chuẩn phổ cập GDTHCS mức độ 3; giữ vững tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp ở mức 99,9%, tỷ lệ huy động học sinh 6-10 tuổi đi học tiểu học ở mức 99,9%, nâng tỷ lệ huy động trẻ 3-5 tuổi ra lớp lên 99,51%, tăng tỷ lệ học sinh 11-14 tuổi học THCS lên 96,7%; phấn đấu tăng tỷ lệ học sinh 15-18 tuổi học THPT và tương đương lên 63,8%; nâng tỷ lệ trẻ từ 3 tháng đến dưới 36 tháng tuổi đến nhà trẻ lên 44,2%.

- Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 70%; 62% thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; 92% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

- Chỉ tiêu về thông tin và truyền thông: 100% xã có điểm phục vụ bưu chính, 100% khu vực dân cư sinh sống, làm việc được phủ sóng thông tin di động mạng 4G, 5G, tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng tiêu dùng dữ liệu đạt 71,5%, tỷ lệ hộ gia đình có thể kết nối internet băng rộng cố định đạt 80%, tỷ lệ xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh đạt 100%, tỷ lệ hộ gia đình được xem Đài truyền hình tỉnh đạt 56%.

III. Các tiêu chí về môi trường

- Phấn đấu tăng tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,96%; 99,7% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch; 84,14% dân cư nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị 86%.

Tin tưởng, với những quyết sách, chỉ đạo đúng đắn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên sẽ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021.

 

BT/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.