Điện Biên: Triển khai trang trí, khánh tiết phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh đúng tiến độ

Chủ Nhật, 04/10/2020, 16:00 [GMT+7]
Điện Biên TV – Hiện nay công tác tuyên truyền, trang trí - khánh tiết phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đang được triển khai đúng tiến độ.
a
Công tác tuyên truyền, trang trí - khánh tiết phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh XIV đang được triển khai đúng tiến độ.

Theo kế hoạch, Đại hội đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15/10. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2015-2020, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020- 2025.

Bám sát chỉ đạo của Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra. 

Trong đó, hoàn thành việc thay mới, trang trí các cụm pa nô; tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, hồng kỳ trên các tuyến đường chính; chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, chăm sóc bồn hoa cây cảnh; trang trí cây, hoa ở các dải phân cách trên các tuyến đường chính. Các địa phương trong tỉnh phát động nhân dân treo cờ Tổ quốc tại gia đình, các cơ quan, đơn vị treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn tại trụ sở làm việc trước và trong những ngày diễn ra Đại hội./.

 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
Xem lịch phát sóng
.