Sớm khắc phục những hạn chế yếu kém đưa kinh tế tập thể phát triển

Thứ Sáu, 02/10/2020, 14:38 [GMT+7]

Điện Biên TV – Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Đại hội lần thứ 5 Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra sáng nay 2.10. Dự đại hội còn có đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh cùng gần 140 đại biểu đại diện cho các HTX trên địa bàn tỉnh tới dự Đại hội.

Lien minh
Đại hội V Liên minh HTX tỉnh Điện Biên

Nhiệm kỳ qua, Liên minh HTX tỉnh đã tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động. Khu vực kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX có nhiều khởi sắc, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Số lượng HTX, tổ hợp tác thành lập mới không ngừng gia tăng, đã hỗ trợ gần 34 tổ hợp tác, 50 HTX thành lập mới đúng luật định. Đến nay, toàn tỉnh có gần 440  tổ hợp tác với gần 4.000 thành viên; có 235 HTX với tổng số gần 10.100 thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; lĩnh vực xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; giao thông vận tải, lĩnh vực công - thương với tổng vốn điều lệ gần 557 tỉ đồng.

Nhiều HTX đã tích cực ứng dụng công nghệ cao vào quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh, từng bước tham gia ngày càng sâu vào các chuỗi giá trị, tạo dựng được thương hiệu sản phẩm mang đặc trưng của địa phương.

Năm 2019, bình quân doanh thu HTX đạt gần 1,7 tỉ đồng/năm, lợi nhuận bình quân ước đạt 145 triệu đồng; thu nhập bình quân của các thành viên và người lao động đạt 3,3 triệu đồng/người/ tháng; nộp ngân sách đạt hơn 3,9 tỉ đồng.

Nhiệm kỳ tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể và nâng cao hiệu quả hoạt động. Phấn đấu mỗi năm thành lập mới 20 HTX trở lên, quy mô HTX bình quân đạt 2,4 tỉ đồng/HTX; doanh thu bình quân đạt gần 1,8 tỉ đồng/năm; tạo việc làm mới cho 750 người lao động; thu nhập bình quân của các thành viên và người lao động đạt 58 triệu đồng/người/năm…

Lien minh
Đại biểu biểu quyết thông qua chỉ tiêu đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đã đạt được, kinh tế tập thể của tỉnh nhìn chung phát triển còn chậm, chưa khai thác triệt để tiềm năng thế mạnh của địa phương; phần lớn HTX có quy mô nhỏ, năng lực sản xuất kinh doanh còn hlạn chế, thiếu sự liên doanh liên kết, sức cạnh tranh thấp.

Do vậy, trong nhiệm kỳ tới, đề nghị Liên minh HTX tỉnh cần thường xuyên tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể trong các tầng lớp nhân dân.

Tập trung nghiên cứu tham mưu, đề xuất các giải pháp để củng cố, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể; sớm khắc phục được những hạn chế yếu kém, đưa kinh tế tập thể phát triển và mang lại lợi ích thiết thực cả về kinh tế, xã hội cho thành viên, phát triển hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp.

Các huyện, thị, thành phố cần tiếp tục chỉ đạo nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với các HTX hoạt động trên địa bàn; các sở, ngành liên quan, chỉ đạo giúp đỡ các HTX trong lĩnh vực ngành mình phụ trách đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng ngành nghề đăng ký.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

 

 

Thu Nga - Chí Công/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.