Điện Biên: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm

Thứ Tư, 28/10/2020, 10:09 [GMT+7]

Điện Biên TV - Qua đánh giá, 9 tháng đầu năm nay, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng GRDP và dự kiến khó đạt tốc độ tăng trưởng 7,25% như kế hoạch đề ra. Vì vậy, quán triệt chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, tỉnh không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà sẽ quyết liệt chỉ đạo để phấn đấu đạt được kết quả cao nhất.

1

Trọng tâm là tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020, đảm bảo phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh.

Tập trung chỉ đạo, triển khai rà soát, xây dựng hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn; kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu kép” - vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh./.
 

 

Anh Thu - Tiến Thành/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.