Nậm Pồ nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 28/10/2020, 10:52 [GMT+7]

Điện Biên TV - Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Nậm Pồ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, bình quân đạt gần 10 tiêu chí/xã, diện mạo vùng nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Là huyện đặc biệt khó khăn do mới thành lập, xuất phát điểm thấp, vì vậy ngay khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Nậm Pồ đã dành nhiều nguồn lực để đầu tư đồng bộ cho các xã. Trọng tâm là thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, như: trụ sở làm việc, nhà văn hóa, công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, đặc biệt là giao thông.

Trên cơ sở nguồn vốn được giao, huyện đã đầu tư để mở mới, nâng cấp các tuyến đường trục chính đến trung tâm xã hoặc từ xã đến các bản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, trao đổi hàng hóa của người dân.

12
Hoàn thiện tiêu chí về giao thông trong xây dựng NTM được huyện Nậm Pồ chú trọng. 

Ngoài việc thực hiện tiêu chí về cơ sở hạ tầng cùng một số tiêu chí khác thì 2 tiêu chí số 9, số 10 về thu nhập và giảm nghèo được xác định là khó thực hiện và cần phải có sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương, huyện Nậm Pồ đã ban hành Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ về phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tăng diện tích khai hoang lúa nước, nương có bờ.

12
Người dân huyện Nậm Pồ được ưu tiên hỗ trợ vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Cùng với đó là sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách - Xã hội cùng một số nguồn vốn khác để giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Ông Nguyễn Văn Lâm – Giám đốc Ngân hàng Chính sách - Xã hội  chi nhánh huyện Nậm Pồ, cho biết: “Đến thời điểm này, Nậm Pồ đã có 7.828 hộ vay vốn với dự nợ bình quân trên 40 triệu đồng/hộ trong tổng dư nợ trên 315 tỷ đồng. Qua đó, đã có trên 2.000 thoát nghèo, ổn định cuộc sống và gần 120 lao động tạo được việc làm”.

Đến thời điểm này, huyện Nậm Pồ đã có 2 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân số tiêu chí đạt gần 10 tiêu chí/xã.

Mục tiêu đến hết năm nay, huyện Nậm Pồ sẽ có thêm xã Nà Hỳ và xã Si Pa Phìn cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã của huyện lên 4 xã. Do vậy, huyện Nậm Pồ tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí để hoàn thành kế hoạch đã đề ra, tạo tiền đề quan trọng cho những năm tiếp theo trong xây dựng nông thôn mới./.
 

 

Anh Thu - Tiến Thành/DIENBIENTV.VN

Xem lịch phát sóng
.