Các mốc thời gian tiến hành Đại hội Đảng các cấp năm 2020

Thứ Ba, 03/03/2020, 07:13 [GMT+7]

Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị quy định rõ các mốc thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp.


Link: https://vov.vn/chinh-tri/dang/cac-moc-thoi-gian-tien-hanh-dai-hoi-dang-cac-cap-nam-2020-1016844.vov

Theo VOV

 

.