Dự kiến tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng

Thứ Hai, 02/03/2020, 06:46 [GMT+7]

Đây là nội dung đáng chú ý trong Công văn số 2137 được Bộ Tài chính đưa ra ngày 28/2.

Dự kiến điều chỉnh nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên mức 11 triệu đồng/tháng. Đây là nội dung đáng chú ý trong Công văn số 2137 được Bộ Tài chính đưa ra ngày 28/2.

Căn cứ quy định của Luật số 26 năm 2012, cho thấy cần thiết phải nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Do đó, Bộ Tài chính xin ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân để hoàn chỉnh hồ sơ và trình Chính phủ xem xét, quyết định.

1
Cán bộ thuế quận 1 - Cục Thuế TP. HCM hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: Tuổi trẻ.

Dự kiến, điều chỉnh nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên mức 11 triệu đồng/tháng, tương ứng cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án điều chỉnh mức giảm trừ gi cảnh này sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Ngày hôm nay, Bộ Tài chính đã gửi công văn số 2137 đến các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đăng trên các cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tài chính. Do đó, người dân có thể tìm hiểu cụ thể hơn để góp ý vào dự thảo điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, sắc thuế có tác động đến bộ phận lớn người dân.

Theo thống kê thì mức điều chỉnh này có thể làm giảm thu ngân sách xuống còn khoảng 68.921 tỷ đồng. Như vậy với đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh này thì số thu về thuế thu nhập cá nhân 1 năm giảm khoảng 10.300 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 13% số thu ngân sách từ thuế thu nhập cá nhân năm 2019.

Nhưng theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh dẫn đến giảm nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, gia tăng thu nhập khả dụng (thu nhập sau khi nộp thuế) của các cá nhân, từ đó kích thích tăng mức chi tiêu hộ gia đình, tăng tiêu dùng của xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tất nhiên, mức độ tác động đến tăng trưởng kinh tế còn liên quan đến việc giảm chi tiêu của Chính phủ do giảm thu ngân sách từ thuế thu nhập cá nhân.

Theo đánh giá chung của Bộ Tài chính, việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh (cho người nộp thuế từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng; người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng) sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng so với thời điểm năm 2013. Số thuế phải nộp sẽ được giảm cho mọi đối tượng nộp thuế, trong đó mức độ giảm số thuế phải nộp của nhóm người nộp thuế ở bậc thuế thấp sẽ cao hơn so với những người nộp thuế ở bậc thuế cao.

Đối với xã hội, việc điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh sẽ đảm bảo thực hiện mục tiêu chính sách động viên hợp lý, công bằng, góp phần nâng cao đời sống của người nộp thuế, tạo động lực khuyến khích mọi cá nhân ra sức lao động, sản xuất kinh doanh, gia tăng thu nhập làm giàu chính đáng; đảm bảo chính sách đơn giản, rõ ràng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế, tính tuân thủ pháp luật về thuế. Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cũng góp phần điều tiết hợp lý thu nhập, góp phần thực hiện công bằng xã hội./.

Cơ sở pháp lý của việc điều chỉnh: Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 26/2012/QH13: “Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.”. Theo số liệu Tổng cục Thống kê cung cấp, chỉ số CPI tại thời điểm cuối tháng 12/2019 so với thời điểm 01/7/2013 là 123,2%, tăng 23,2%.

Link: https://vov.vn/kinh-te/du-kien-tang-muc-giam-tru-gia-canh-len-11-trieu-dongthang-1015945.vov


Theo Trung Hiếu/VOV

.